EDM Blue Stone Set
Size
1/4x1/8x6" 1/2x1/8x6" 1/2x1/4x6"
Grist Size Order No.
120 6121B 6123B 6124B
180 6181B 6183B 6184B
320 6301B 6303B 6304B
400 6401B 6403B 6404B
set 405-2040
 
EDM Stone Set
Size
1/4x1/8x6" 1/2x1/8x6" 1/2x1/4x6"
Grist Size Order No.
120 6121 6123 6124
180 6181 6183 6184
320 6301 6303 6304
400 6401 6403 6404
set 405-2030
 
Diemaker Stone Set
Size
1/4x1/8x6" 1/2x1/8x6" 1/2x1/4x6"
Grist Size Order No.
220 2201 2203 2204
320 2301 2303 2304
400 2401 2403 2404
600 2601 2603 2604
set 405-2060
Premium White Stone Set
Size
1/4x1/8x6" 1/2x1/8x6" 1/2x1/4x6"
Grist Size Order No.
220 5201W 5203W 5204W
320 5301W 5303W 5304W
400 5401W 5403W 5404W
600 5601W 5603W 5604W
set 405-2010
 
Diemaker Stone Set
Size
1/4x1/8x6" 1/2x1/8x6" 1/2x1/4x6"
Grist Size Order No.
220 1201P 1203P 1204P
320 1401P 1403P 1404P
400 1801P 1803P 1804P
600 2001P 2003P 2004P
set 405-2020
Premium White Stone Set
Size
1/4x1/8x6" 1/2x1/8x6" 1/2x1/4x6"
Grist Size Order No.
220 5201 5203 5204
320 5301 5303 5304
400 5401 5403 5404
600 5601 5603 5604
set 405-2090
 
Moldmaker Plus Stone Set
Size
1/4x1/8x6" 1/2x1/8x6" 1/2x1/4x6"
Grist Size Order No.
220 1201 1203 1204
320 1401 1403 1404
400 1801 1803 1804
600 2001 2003 2004
set 405-2065
 

  STARPOINT INC.      
6F, No. 142, Sec. 1, Kuang Fu Rd., San Chung Dist., New Taipei City, Taiwan http://www.starpoint.com.tw
Tel: 886-2-85110941(Rep.), 886-2-29954139
Fax: 886-2-85121787, 886-2-29954946 E-mail: sapinc@ms35.hinet.net